Câu 3 trang 47 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 3 trang 47 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng.

Nước nào dưới đây đã giúp đỡ nước ta xây dựng Nhà máy Cơ khí ở Hà Nội:

A. Trung Quốc

B. Liên Xô (trước đây).

C. Công hòa Liên bang Nga.

D. Cu-ba.

Trả lời: 

B. Liên Xô (trước đây).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close