Câu 4 trang 47 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 4 trang 47 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Nhà máy cơ khí Hà Nội sản xuất ra những sản phẩm nào? Những sản phẩm đó có vai trò như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

Trả lời: 

- Nhà máy cơ khí Hà Nội đã sản xuất ra những máy phay, máy tiện, máy khoan, ….

- Vai trò:

+ Phục vụ công cuộc lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

+ Nhiều sản phẩm có mặt cùng bộ đội trên chiến trường đánh Mĩ, tiêu biểu là tên lửa A12.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close