Câu 5 trang 43 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 5 trang 43 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội, bên ngôi nhà sàn của Bác Hồ có một cây vú sữa do đồng bào miền Nam gửi tặng Bác (qua những chiến sĩ tập kết ra Bắc sau Hiệp định Giơ-ne-vơ).

Em có suy nghĩ gì về tình cảm của đồng bào miền Nam đối với Bác Hồ nói riêng và nhân dân miền Bắc nói chung?

Trả lời: 

Thông qua hình ảnh cây vú sữa do đồng bào miền Nam gửi tặng Bác, một hành động nhỏ đó thôi cũng cho thấy tình cảm gắn bó như máu thịt của đồng bào miền Nam đối với Bác nói riêng và nhân dân miền Bắc nói chung. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close