Câu 1 trang 42 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 1 trang 42 Vở bài tập Lịch sử 5

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đánh dấu × vào ☐ trước ý sai.

Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt Nam:

☐ Sông Bến Hải là giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam – Bắc.

☐ Quân Pháp rút khỏi miền Bắc chuyển vào miền Nam.

☐ Hai miền Nam – Bắc Việt Nam được thống nhất.

☐ Tháng 7 – 1956, Việt Nam tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước.

Trả lời: 

☒ Hai miền Nam – Bắc Việt Nam được thống nhất.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close