Câu 4 trang 43 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 4 trang 43 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

“Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí đó không bao giờ thay đổi?”

- Câu nói trên là của ai?

- Câu nói ấy có ý nghĩa gì?

Trả lời: 

- Câu nói trên là của Hồ Chí Minh.

- Ý nghĩa của câu nói trên: Trên đời, có những chân lí là hiển nhiên, không thể thay đổi, cho dù sông có thể cạn, núi có thể mòn song Nam Bộ vẫn luôn là máu, là một bộ phận không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close