Câu 3 trang 43 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 3 trang 43 Vở bài tập Lịch sử 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Điền nội dung phù hợp vào chỗ trống (…) trong các ô dưới đây:

Âm mưu và hành động của Mĩ – Diệm sau khi kí Hiệp định Giơ-ne-vơ là:

Trả lời:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close