Câu 5 trang 266 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hạt nhân đơteri có khối lượng 2,0136 u. Tính năng lượng liên kết của nó.

Quảng cáo

Đề bài

Hạt nhân đơteri có khối lượng 2,0136 u. Tính năng lượng liên kết của nó.

Lời giải chi tiết

Hạt nhân \({}_1^2D\) có 1 prôtôn và 1 nơtron

Ta có m0 = mp + mn = 1,0073u + 1,0087u = 2,016u

Với mD = 2,0136 u

\( \Rightarrow \) Năng lượng liên kết :

Wlk  = (m0 - mD)c2 = (2,016u - 2,0136u)c2

        = 0,0024u.c2 = 0,0024.931,5 = 2,2356 MeV

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close