Câu 4.82 trang 116 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.82 trang 116 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Đối với mỗi giá trị của tham số m, hãy xác định số nghiệm của phương trình : 

\(\sqrt {2\left| x \right| - {x^2}}  = m\)

 

Lời giải chi tiết

Với \(m < 0\) : Phương trình vô nghiệm

Với \(m = 0\) : Phương trình có ba nghiệm \(x = 0 ; x = ±2.\)

Với \(m > 0\) : Phương trình tương đương với

\(\left| {{x^2}} \right| - 2\left| x \right| + {m^2} = 0.\)      (1)

Xét phương trình \({y^2} - 2y + {m^2} = 0\)           (2)

Có \(\Delta ' = 1 - {m^2}.\)

- Nếu \(m > 1\) thì (2) vô nghiệm nên (1) vô nghiệm.

- Nếu \(m = 1\) thì (2) có nghiệm \(y = 1\) nên (1) có hai nghiệm \(x = ±1.\)

- Nếu \(0 < m < 1\) thì (2) có hai nghiệm dương

\({y_1} = 1 + \sqrt {1 - {m^2}} ,{y_2} = 1 - \sqrt {1 - {m^2}} \)

Suy ra (1) có bốn nghiệm phân biệt

\(\begin{array}{l}{x_{1,2}} =  \pm \left( {1 + \sqrt {1 - {m^2}} } \right)\\{x_{3,4}} =  \pm \left( {1 - \sqrt {1 - {m^2}} } \right).\end{array}\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài