Câu 42 trang 74 SGK Hình học 11 Nâng cao

Tam giác ABC có hình chiếu song song là tam giác A’B’C’. Chứng minh rằng trọng tâm tam giác ABC có hình chiếu song song là trọng tâm tam giác A’B’C’

Quảng cáo

Đề bài

Tam giác ABC có hình chiếu song song là tam giác A’B’C’. Chứng minh rằng trọng tâm tam giác ABC có hình chiếu song song là trọng tâm tam giác A’B’C’

Lời giải chi tiết

 

Gọi G là trọng tâm ∆ABC, M là trung điểm BC

G’, M’ là hình chiếu song song của G và M.

Ta có M’ là trung điểm B’C’ và \({{A'G'} \over {G'M'}} = {{AG} \over {GM}} = 2\)

\(⇒\) G’ là trọng tâm ∆A’B’C’.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close