Câu 4 trang 109 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy gọi tên các hợp chất sau theo danh pháp gốc- chức:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy gọi tên các hợp chất sau theo danh pháp gốc- chức:

\(C{H_3}C{H_2} - Br;C{H_3} - CO - O - C{H_3};\)

\(C{H_3}C{H_2} - O - C{H_2}C{H_3};\) \({(C{H_3})_2}S{O_4}\) .

Lời giải chi tiết

Gọi tên theo danh pháp gốc – chức

\(C{H_3} - C{H_2} - Br\) (eltyl bromua)                                 

\(C{H_3}COOC{H_3}\) (metyl axetat)

\(C{H_3} - C{H_2} - O - C{H_2} - C{H_3}\) (đietyl ete)   

\({(C{H_3})_2}S{O_4}\) (đimetyl sunfat)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close