Câu 2 trang 109 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết phương trình hóa học dựa trên các thông tin sau:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào tính chất hóa học của \(C{H_2} = C{H_2}\) và \(CH = CH\) (đã học ở lớp 9) hãy viết phương trình hóa học khi cho \(C{H_{_3}} - CH = CH - C{H_3}\) và \(C{H_{_3}} - C \equiv C - C{H_3}\) tác dụng với \(B{r_2},{H_2}\) và cho biết những nhóm nguyên tử nào của hai hợp chất trên đã gây nên các phản ứng đó.

Lời giải chi tiết

Phản ứng của     \(C{H_{_3}} - CH = CH - C{H_3}\)

\(C{H_{_3}} - CH = CH - C{H_3} + B{r_2} \to \)

                                    \(C{H_3} - CHBr - CHBr - C{H_3}\)

Phản ứng của     \(C{H_{_3}} - C \equiv C - C{H_3}\)

\(C{H_{_3}} - C \equiv C - C{H_3} + 2B{r_2} \to\)

                                \(C{H_{_3}} - CHB{r_2} - CHB{r_2} - C{H_3}\)

  

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close