Câu 3.52 trang 66 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.52 trang 66 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các hệ phương trình sau:

LG a

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{x^2} + xy + {y^2} = 7}\\{x + xy + y = 5}\end{array}} \right.\)

Lời giải chi tiết:

(1 ; 2) và (2 ; 1)

LG b

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{3\left( {x + y} \right) = xy}\\{{x^2} + {y^2} = 160}\end{array}} \right.\)

Lời giải chi tiết:

\(\left( { - 5 - \sqrt {55} ; - 5 + \sqrt {55} } \right)\) và \(\left( { - 5 + \sqrt {55} ; - 5 - \sqrt {55} } \right)\)

LG c

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{x^2} + {y^2} - x - y = 102}\\{xy + x + y = 69}\end{array}} \right.\)

Lời giải chi tiết:

(6 ; 9) và (9 ; 6).

Gợi ý. Ta tìm được \(x + y = 15, xy = 54\) hoặc \(x + y = -16, xy = 85.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close