Câu 3.50 trang 66 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.50 trang 66 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các phương trình sau:

LG a

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{2x - y - 7 = 0}\\{{y^2} - {x^2} + 2x + 2y + 4 = 0}\end{array}} \right.\)

Lời giải chi tiết:

Thế \(y = 2x – 7\) vào phương trình thứ hai dẫn đến phương trình bậc hai của \(x\). Từ đó hệ có nghiệm là \(\left( {\dfrac{{13}}{3};\dfrac{5}{3}} \right)\) và \(\left( {3; - 1} \right)\)

LG b

 \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{4x + 9y = 6}\\{3{x^2} + 6xy - x + 3y = 0}\end{array}} \right.\)

Lời giải chi tiết:

Tương tự, thế \(y = \dfrac{{6 - 4x{\rm}}}{9}.\) Hệ có nghiệm là \(\left( { - 3;2} \right)\) và \(\left( { - 2;\dfrac{{14}}{9}} \right)\)

LG c

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{2{x^2} + x + y + 1 = 0}\\{{x^2} + 12x + 2y + 10 = 0}\end{array}} \right.\)

Lời giải chi tiết:

Nhân phương trình thứ nhất với 2 rồi trừ vào phương trình thứ hai ta được \(3x^2 - 10x - 8 = 0.\) Từ đó hệ có nghiệm \(\left( {4; - 37} \right)\) và \(\left( { - \dfrac{2}{3}; - \dfrac{{11}}{9}} \right)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close