Câu 3.45 trang 65 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.45 trang 65 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Viết phương trình của đường thẳng trong mỗi trường hợp sau :

LG a

Cắt trục Ox tại điểm có hoành độ là 5 và cắt trục Oy tại điểm có tung độ là -2.

Lời giải chi tiết:

\(2x – 5y = 10\)

LG b

Đi qua hai điểm A(1 ; -1) và B(3 ; 5).

Lời giải chi tiết:

\(y = 3x – 4\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close