Câu 34 trang 212 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính

Quảng cáo

Đề bài

Tính \(f'\left( \pi  \right)\) nếu \(f\left( x \right) = {{\sin x - x\cos x} \over {\cos x - x\sin x}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính đạo hàm sử dụng công thức \(\left( {\frac{u}{v}} \right)' = \dfrac{{u'v - uv'}}{{{v^2}}}\)

Lời giải chi tiết

\( \Rightarrow f'\left( \pi  \right) = \dfrac{{ - {\pi ^2} + 2{{\sin }^2}\pi }}{{{{\left( {\cos \pi  - \pi \sin \pi } \right)}^2}}} \) \(= \dfrac{{ - {\pi ^2} + 2.0}}{{{{\left( { - 1 - \pi .0} \right)}^2}}} =  - {\pi ^2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close