Câu 3.32 trang 63 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.32 trang 63 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải và biện luận các phương trình sau:

LG a

\(\left( {x - 2} \right)\left( {x - mx + 3} \right) = 0\)

Lời giải chi tiết:

Với m = 1 hoặc \(m = \dfrac{5}{2},\) tập nghiệm S = {2}.

Với m ≠ 1 và \(m \ne \dfrac{5}{2},\) tập nghiệm \(S = \left\{ {2;\dfrac{3}{{m - 1}}} \right\}\)

LG b

\(\dfrac{{\left( {x + 1} \right)\left( {mx + 2} \right)}}{{x - 3m}} = 0\)

Lời giải chi tiết:

Điều kiện là \(x ≠ 3m\). Khi đó ta có

\(\left( {x + 1} \right)\left( {mx + 2} \right) = 0 \Leftrightarrow x + 1 = 0\) hoặc \(mx + 2 = 0\)

 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài