Câu 3.31 trang 63 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.31 trang 63 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m :

LG a

 \(\left| {3mx - 1} \right| = 5\)

Lời giải chi tiết:

Với m ≠ 0, phương trình có hai nghiệm \(x = \dfrac{{ - 4}}{{3m}}\) và \(x = \dfrac{2}{m}\)

Với m = 0, phương trình vô nghiệm

LG b

\(\left| {3x + m} \right| = \left| {2x - 2m} \right|\)

Lời giải chi tiết:

 Với m = 0, tập nghiệm S = {0}

với m ≠ 0, tập nghiệm \(S = \left\{ { - 3m;\dfrac{m}{5}} \right\}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài