Câu 3.1 trang 58 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.1 trang 58 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm điều kiện của mỗi phương trình sau rồi suy ra tập nghiệm của nó :

LG a

\(x - \sqrt {x - 3}  = \sqrt {3 - x}  + 3\)

Lời giải chi tiết:

S = {3};

LG b

\(\sqrt { - {x^2} + 4x - 4}  = {x^2} - 4\)

Lời giải chi tiết:

S = {2}.

LG c

\(\sqrt x  - \sqrt {1 - x}  = \sqrt { - x - 2} \)

Lời giải chi tiết:

Không có số thực nào thỏa mãn đồng thời hai điều kiện \(x ≥ 0\) và \(–x – 2 ≥ 0\). Vậy phương trình vô nghiệm.

LG d

\(x + 2\sqrt {x + 1}  = 1 - \sqrt { - x - 1} \)

Lời giải chi tiết:

Phương trình vô nghiệm.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài