Câu 3.2 trang 58 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.2 trang 58 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm nghiệm nguyên của mỗi phương trình sau bằng cách xét điều kiện xác định của nó :

LG a

\(\sqrt {4 - x}  - 2 = \sqrt x  - x\)

Lời giải chi tiết:

Điều kiện xác định của phương trình là \(0 ≤ x ≤ 4\). Thử trực tiếp các giá trị của x thuộc tập {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4} vào phương trình, ta thấy phương trình có các nghiệm \(x = 0 ; x = 4\) và \(x = 2.\)

LG b

\(3\sqrt {x + 2}  = \sqrt {2 - x}  + 2\sqrt 2 \)

Lời giải chi tiết:

Điều kiện xác định của phương trình là \(– 2 ≤ x ≤ 2\). Thử trực tiếp các giá trị của x thuộc tập {-2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2} vào phương trình, ta thấy phương trình có một nghiệm \(x = 0.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài