Câu 3 trang 135 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 135 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Khi dùng các hoocmôn thực vật cần chú ý những vấn đề gì?

Lời giải chi tiết

Những chú ý khi dừng hoocmôn thực vật là:

- Sử dụng phitôhoocmôn cần chú ý nồng độ tối thích (vài ppm đến vài chục, vài trăm ppm). Nếu nồng độ quá thấp thì hiệu quả thấp, nếu nồng độ cao quá sẽ ức chế sự sinh trưởng, thậm chí còn phá hủy hay gây chết mô và tế bào sinh vật. Ví dụ: Dùng gibêrelin 5 - 40pp làm tăng năng suất nho gấp đôi. Để dứa ra quả trái vụ nhằm tăng thêm một vụ thu hoạch, người ta dùng 5 - 10 ppm 2,4 D. Dùng 1g đất đèn (có chứa êtilen) đổ vào nón dứa kích thích ra hoa sớm.

- Chú ý tính chất đối kháng, hỗ trợ giữa các phitôhoocmôn.

- Đối với chất diệt cỏ chú ý tính chọn lọc riêng biệt.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close