Câu 1 trang 135 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 135 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Thế nào hoocmôn thực vật?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Khái niệm hoocmôn thực vật

Lời giải chi tiết

Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ có mặt trong cây với một lượng rất nhỏ vận chuyển đến các bộ phận khác nhau của cây, điều tiết và đảm bảo sự hài hòa các hoạt động sinh trưởng. 

loigiaihay.com

Quảng cáo
close