Câu 2 trang 135 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 135 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Sinh trưởng của cây bị kìm hãm bởi:

A. Auxin.                            B. Gibêrelin.

C. Axit abxixic.                   D. Xitôkinin.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sinh trưởng của cây bị kìm hãm bởi hoocmôn ức chế sinh trưởng.

Lời giải chi tiết

Đáp án: C

loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close