Nêu những nguyên tắc cần chú ý khi sử dụng các hoocmôn thực vật.

Nêu những nguyên tắc cần chú ý khi sử dụng các hoocmôn thực vật.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những nguyên tắc cần chú ý khi sử dụng các hoocmôn thực vật.

Lời giải chi tiết

- Sử dụng nồng độ thích hợp.

- Chú ý tính chất đối kháng, hỗ trợ giữa các hoocmôn thực vật.

- Chú ý tính chọn lọc riêng biệt.

- Phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng cho cây.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close