Bài 2 trang 63 SGK Hình học 10

Cho α và β là hai góc khác nhau và bù nhau. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(α\) và \(β\) là hai góc khác nhau và bù nhau. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?

A. \(\sin α = \sin β\)

B. \(\cos α = -\cos β\)

C. \(\tan α = -\tan β\)

D. \(\cot α = \cot β\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\alpha  + \beta  = {180^0} \Rightarrow \beta  = {180^0} - \alpha \)

+) \(\sin \alpha  = \sin \left( {{{180}^0} - \alpha } \right) = \sin \beta \) nên A đúng.

+) \(\cos \alpha  = -\cos \left( {{{180}^0} - \alpha } \right) = -\cos \beta \) nên B đúng.

+) \(\tan \alpha  = - \tan \left( {{{180}^0} - \alpha } \right) = - \tan \beta \) nên C đúng.

+) \(\cot \alpha  = - \cot \left( {{{180}^0} - \alpha } \right) = - \cot \beta \) nên D sai.

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close