Bài 3 trang 63 SGK Hình học 10

Cho α là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(α\) là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \(\sin α < 0\)

B. \(\cos α > 0\)

C. \(\tan α < 0\)

D. \(\cot α > 0\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Chọn C vì: Khi \(90^0< α < 180^0\) thì: \(\sin α > 0\) còn các giá trị lượng giác khác của \(α\) đều nhận giá trị âm.

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close