Câu 2 trang 50 SGK Tin học lớp 8

Mỗi điều kiện hoặc biểu thức sau cho kết quả đúng hay sai?

Quảng cáo

Đề bài

Mỗi điều kiện hoặc biểu thức sau cho kết quả đúng hay sai?

a) 123 là số chia hết cho 3.

b) Nếu ba cạnh a, b và c của một tam giác thỏa mãn \({c^2} > {a^2} + {b^2}\) thì tam giác đó có một góc vuông.

c) 152 > 200.

d) x2 < 1.

Lời giải chi tiết

a) Đúng vì 123 chia 3 bằng 41.

b) Sai vì nếu \({c^2} = {a^2} + {b^2}\) thì tam giác đó mới có góc vuông.

c. Đúng vì 15*15 = 225 và 225 > 200.

d) Đúng nếu -1 < x < 1;

    Sai nếu x ≤ 1 hoặc ≥ 1.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 6: Câu lệnh điều kiện
Quảng cáo
list
close
Gửi bài