Câu 2 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Quá trình phát triển ở ếch gồm những giai đoạn nào? Nêu đặc điểm của mỗi giai đoạn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Phát triển qua biến thái

Lời giải chi tiết

Quá trình phát triển ở ếch gồm giai đoạn phát triển phôi và hậu phôi.

- Trong giai đoạn phát triển phôi từ trứng phân cắt cho ra phôi nang, phôi vị gồm 3 lá phôi, phôi thần kinh với mầm các cơ quan.

- Trong giai đoạn hậu phôi, trứng nở ra nòng nọc sống tự do trong môi trường nước và sẽ biến thái thành ếch.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài