Bài 1.62 trang 19 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.62 trang 19 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tìm các nghiệm thuộc đoạn...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các nghiệm thuộc đoạn \(\left[ {0;2\pi } \right]\) của phương trình

\(\sin \left( {2x + {{9\pi } \over 2}} \right) - 3\cos \left( {x - {{15\pi } \over 2}} \right) \)\(= 1 + 2\sin x\)

Tính giá trị gần đúng, chính xác đến phần trăm của các nghiệm đó.

Lời giải chi tiết

Do \(\sin \left( {2x + {{9\pi } \over 2}} \right) = \cos 2x\) và \(\cos \left( {x - {{15\pi } \over 2}} \right) =  - \sin x\) nên phương trình đã cho có thể viết thành:

\(\cos 2x + 3\sin x = 1 + 2\sin x\)

\(\begin{array}{l}
\Leftrightarrow 1 - 2{\sin ^2}x + 3\sin x - 1 - 2\sin x = 0\\
\Leftrightarrow - 2{\sin ^2}x + \sin x = 0\\
\Leftrightarrow \sin x\left( { - 2\sin x + 1} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
\sin x = 0\\
\sin x = \frac{1}{2}
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = k\pi \\
x = \frac{\pi }{6} + k2\pi \\
x = \frac{{5\pi }}{6} + k2\pi
\end{array} \right.
\end{array}\)

Trên đoạn \(\left[ {0;2\pi } \right],\) phương trình này có các nghiệm \(x = 0,x = \pi  \approx 3,14;\) \(x = 2\pi  \approx 6,28;x = {\pi  \over 6} \approx 0,52\) và \(x = {{5\pi } \over 6} \approx 2,62\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close