Câu 1 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Cảm giác về âm phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?

Quảng cáo

Bài 1. Cảm giác về âm phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?

A. Nguồn âm và môi trường truyền âm.        

B. Nguồn âm và tai người nghe.

C. Môi trường truyền âm và tai người nghe. 

D. Tai người nghe và thần kinh thính giác.

Giải

Cảm giác về âm phụ thuộc vào nguồn âm và tai người nghe.

Chọn đáp án B.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài