Câu 1 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Sự điện li, chất điện li là gì ? Những loại chất nào là chất điện li ? Lấy một số thí dụ về chất điện li và chất không điện li

Quảng cáo

Đề bài

Sự điện li, chất điện li là gì ? Những loại chất nào là chất điện li ? Lấy một số thí dụ về chất điện li và chất không điện li

Lời giải chi tiết

- Quá trình phân ly các chất trong nước ra ion là sự điện ly.

- Những chất khi tan trong nước phân ly ra ion được gọi là những chất điện ly.

- Ví dụ:

+ Chất điện ly bao gồm axit, bazơ, muối: HCl, NaOH, HBr,...

+ Chất không điện ly: rượu etylic, đường, glixerol,...

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close