Câu 1 trang 55 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết công thức electron và công thức cấu tạo axit nitic và cho biết nguyên tố nitơ có số oxi hóa là bao nhiêu.

Quảng cáo

Đề bài

Viết công thức electron và công thức cấu tạo axit nitic và cho biết nguyên tố nitơ có số oxi hóa là bao nhiêu.

Lời giải chi tiết

 

\(HNO_3\) số oxi hóa của N là: +5

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close