Câu 1 trang 242 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền các cụm từ hoặc kí hiệu dưới đây vào chỗ trống trong câu sau sao cho phù hợp:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền các cụm từ hoặc kí hiệu dưới đây vào chỗ trống trong câu sau sao cho phù hợp:

“Liên kết đôi C=O gồm …(1)… và …(2)…, C và O đều ở trạng thái … (3)…, O có …(4)…, lớn hơn nên hút …(5)… về phía mình và làm cho …(6)… trở thành …(7)…; O mang điện tích …(8)…, C mang điện tích…(9)…”

Lời giải chi tiết

“Liên kết đôi C=O gồm liên kết \(\sigma \) và liên kết \(\pi \). C và O đều ở trạng thái lai hóa \(s{p^2}\), O có độ âm điện lớn hơn nên hút electron về phía mình và làm cho liên kết C=O trở nên phân cực. O mang điện tích \({\delta ^ - }\) , C mang điện tích \({\delta ^ + }\) ”

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close