Câu 3 trang 243 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy gọi tên thay thế và tên thông thường (nếu có) các anđehit và xeton sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy gọi tên thay thế và tên thông thường (nếu có) các anđehit và xeton sau:

a) \(C{H_3}CHO\)                            

b) \(C{H_3}CH(Cl)CHO\)                            

c) \({(C{H_3})_2}CHCHO\)

d) \(C{H_2} = CH - CHO\)               

e) \({\rm{trans  -  }}C{H_3}CH = CHCHO\)                      

g) \(C{H_3}CO{C_2}{H_5}\)

h) \(p - C{H_3}{C_6}{H_4}CHO\)             

i) \(C{l_3}CCHO\)                                        

k) \(C{H_2} = CHCOC{H_3}\)

Lời giải chi tiết

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close