Câu 5 trang 243 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết công thức cấu tạo các anđehit và xeton đồng phân có công thức phân tử

Quảng cáo

Đề bài

a) Công thức phân tử \({C_n}{H_2}O\) có thể thuộc những loại hợp chất nào ? Cho thí dụ đối với \({C_3}{H_6}O\)

b) Viết công thức cấu tạo các anđehit và xeton đồng phân có công thức phân tử \({C_5}{H_{10}}O\)

Lời giải chi tiết

a) Đặt kí hiệu của \({C_n}{H_2}O\) là X.X có \(k = \left( {\pi  + v} \right) = {1 \over 2}\left( {2n + 2 - 2n} \right) = 1\)

Tùy thuộc và điều kiện của n mà X có các loại hợp chất khác nhau.

Thiết nghĩ đề bài không cho điều kiện của n thì không thể xác định được X thuộc loại hợp chất nào. Tuy nhiên ta có thể xét một số trường hợp có thể có sau đây:

- Nếu \(1 \le n \le 2\), thì X là hợp chất anđehit

- Nếu \(n \ge 3\), thì X là hợp chất anđehit hoặc xeton hoặc ancol có một nối đôi haowcj ancol vòng hoặc ete vòng.

b)  

\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - CHO\)

Pentanol

\(C{H_3} - CH(C{H_3})C{H_2} - CHO\)

3-metyl butanal

\(C{H_3} - C{H_2} - CH(C{H_3})CHO\)

2-metyl butanal

\({(C{H_3})_3}CHO\)

2,2-đimetyl propanal

\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - CO - C{H_3}\)

Pentan-2-on

\(C{H_3} - C{H_2} - CO - C{H_2} - C{H_3}\)

Pentan-3-on

\(C{H_3} - CH(C{H_3})CO - C{H_3}\)

3-metyl butan-2-on

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close