Bài 1 trang 169 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 1 trang 169 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Nhiệt lượng một vật thu vào, tỏa ra phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Viết công thức tính nhiệt lượng thu vào, tỏa ra của một vật, nêu tên gọi và đơn vị tính của từng đại lượng trong công thức.

Một khối nước có khối lượng 2kg ở nhiệt độ 200C.

a) Để đun nóng khối nước này đến lúc bắt đầu sôi (nhiệt độ 100oC), ta phải cung cấp cho nước một nhiệt lượng là bao nhiêu ?

b) Khi nước sôi, người ta ngừng đun nước. Sau một thời gian, nhiệt độ của khối nước giảm còn 40oC. Trong thời gian này, nước đã tỏa ra một nhiệt lượng là bao nhiêu ?

Lời giải chi tiết

- Nhiệt lượng của một vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào ba yếu tố: Khối lượng của vật, độ tăng nhiệt độ của vật và chất cấu tạo nên vật.

- Công thức tính nhiệt lượng thu vào: \({Q_{thu}} = m.c.\left( {{t_2} - {t_1}} \right)\)

Trong đó:

+ m: khối lượng của vật (kg)

+ \({t_2}\) : nhiệt độ cuối của vật (oC)

+ \({t_1}\) : nhiệt độ đầu của vật (oC)

+ c: nhiệt dung riêng của chất làm nên vật (J/kg.K)

+ Q:  nhiệt lượng thu vào của vật

Chú ý: Ngoài J, KJ đơn vị nhiệt lượng còn được tính bằng calo, Kcalo.

1 Kcalo = 1000 calo; 1 calo = 4,2 J

- Từ công thức tính nhiệt lượng thu vào ta có:

\({Q_{thu}} = m.c.\left( {{t_2} - {t_1}} \right) \)\(= 2.4200.\left( {100 - 20} \right) = 672000J\)

Vậy nhiệt lượng cần cung cấp cho nước là: 672000 J.

Sau một thời gian, nhiệt độ của khối nước giảm còn \(40^oC\) nước đã tỏa ra một nhiệt lượng là:

\({Q_\text{tỏa}} = m.c.\left( {{t_3} - {t_2}} \right) \)\(= 2.4200.\left( {100 - 40} \right) = 504000J\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài