Bài 6* trang 170 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 6* trang 170 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Hai cái li có cùng khối lượng và ở cùng nhiệt độ phòng, một li bằng inox và một li bằng nhôm. Nhiệt dung riêng của inox nhỏ hơn của nhôm. Rót vào mỗi li cùng một lượng nước sôi. Khi có cân bằng nhiệt giữa li và nước trong li thì

A. nhiệt độ của hai li bằng nhau

B. nhiệt độ của hai li thấp hơn nhiệt độ phòng

C. Nhiệt độ của li inox cao hơn nhiệt độ của li nhôm

D. nhiệt độ của li inox thấp hơn nhiệt độ của li nhôm.

Lời giải chi tiết

Vì nhiệt dung riêng của nhôm lớn hơn của inox nên nhiệt độ của inox cao hơn nhiệt độ của nhôm.

Chọn đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài