Bài 3 trang 170 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 3 trang 170 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Để đun một khối nước có khối lượng m, nhiệt độ 23oC nóng lên đến 98oC, ta cần cung cấp cho nước một nhiệt lượng A. Để đun nóng rượu có khối lượng 3m, nhiệt độ 36oC lên đến 78oC, ta cần cung cấp cho rượu một nhiệt lượng là

A. Q’ = Q

B. Q’ = 3Q

C. Q’ = Q/3

D. Q’ = Q/9

Lời giải chi tiết

Nhiệt lượng cần đun nóng khối nước là: \({Q_\text{nước}} = m.4200.\left( {98 - 23} \right)\)\( = 315000.m\left( J \right)\)

Nhiệt lượng cần đun nóng khối rượu là: \({Q_\text{rượu}} = 3m.2500.\left( {78 - 36} \right) \)\(= 315000.m\left( J \right)\)

\( \Rightarrow {Q_\text{nước}} = {Q_\text{rượu}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài