Bài 1 trang 132 SGK Vật lí 10

Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Khi lực  không đổi tác dụng lên một vật nhỏ và vật đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với với hướng của lực góc α thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo biểu thức

A = F . s . cosα 

- Đơn vị của công là Jun

- Ý nghĩa của công âm: Khi α, góc giữa hướng của lực \(\overrightarrow F \) và hướng của chuyển dời, là góc tù, thì lực \(\overrightarrow F \)có tác dụng cản trở chuyển động và công do \(\overrightarrow F \)sinh ra có giá trị A < 0 được gọi là công cản.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close