Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức

Tóm tắt mục 2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a) Pháp

- Từ những năm 30 của thế kỷ XIX, Cách mạng công nghiệp bắt đầu diễn ra và phát triển mạnh trong những năm 1850 - 1870.

- Tác động về kinh tế, xã hội:

+ Kinh tế Pháp vươn lên mạnh mẽ thứ 2 trên thế giới.

+ Bộ mặt Pari và các thành phố khác thay đổi rõ rệt.

b) Đức

- Cách mạng công nghiệp diễn ra vào những năm 40 của thế kỷ XIX với tốc độ nhanh kỷ lục.

- Trong nông nghiệp: máy móc thâm nhập và được đưa vào sử dụng nhiều: máy cày, bừa, máy giặt, sử dụng phân bón.

- Đặc điểm: cách mạng công nghiệp ở Đức diễn ra với tốc độ phát triển nhanh, kỷ lục.

Tóm tắt nội dung chính cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức.

Loigiaihay.com


Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close