Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 14 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 13 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Trên lưu vực sông Nin, vào khoảng giữa thiên niên kỉ IV TCN, cư dân Ai Cập cổ đại đã khá đông đúc, sống tập trung theo từng công xã.

- Ở lưu vực Lưỡng Hà, vào khoảng thiên niên kỉ IV TCN, hàng chục nước nhỏ của người Su-me đã được hình thành.

- Ở lưu vực sông Ấn, những quốc gia cổ đại đầu tiên đã ra đời từ khoảng giữa thiên niên kỉ III TCN.

- Ở lưu vực sông Hoàng Hà, Trường Giang, chế độ công xã nguyên thủy ở Trung Quốc tan rã vào khoảng cuối thiên niên kỉ III TCN. Xã hội có giai cấp nhà nước đầu tiên được hình thành vào khoảng thế kỉ XXI TCN, mở đầu là vương triều nhà Hạ.

⟹ Như vậy, các quốc gia cổ đại phương Đông đều được hình thành từ khoảng thiên niên kỉ IV - III TCN, trên lưu vực các con sông lớn như: sông Nin, sông Ti-gơ-rơ và Ơ-phơ-rát, sông Ấn, Hoàng Hà, Trường Giang.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close