Bạn nào đúng trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Trong ba hình phẳng dưới đây, bạn Hùng nói chỉ có hình đầu tiên có thể xếp thành hình lập phương. Bạn Mai nói cả ba đều có thể xếp thành hình lập phương. Theo e bạn nào đúng ?

Quảng cáo

Đề bài

Trong ba hình phẳng dưới đây, bạn Hùng nói chỉ có hình đầu tiên có thể xếp thành hình lập phương. Bạn Mai nói cả ba đều có thể xếp thành hình lập phương. Theo e bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

Bạn Mai đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close