Hoạt động 4 trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Quan sát kệ sách có khung là hình hộp chữ nhật trong hình bên. Em hãy cho biết :

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát kệ sách có khung là hình hộp chữ nhật trong hình bên. Em hãy cho biết :

- Hai đường thẳng AB và CD có cùng nằm trong một mặt phẳng không ?

- Hai đường thẳng AB và CD có điểm chung nào không ?

 

Lời giải chi tiết

- Hai đường thẳng AB và CD có cùng nằm trong một mặt phẳng

- Hai đường thẳng AB và CD không có điểm chung nào

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close