Hoạt động 6 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’. Theo em thì đường thẳng AB và AD hay không ? Hãy giải thích tại sao.

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’. Theo em thì đường thẳng AB và AD hay không ? Hãy giải thích tại sao.

Lời giải chi tiết

\(AA' \bot AB\) (tứ giác ABB’A’ là hình chữ nhật)

\(AA' \bot AD\) (tứ giác ADD’A’ là hình chữ nhật)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 1. Hình hộp chữ nhật
Gửi bài