Bài tập 9 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình:

Quảng cáo

Đề bài

Giải các phương trình:

a) \(5x -3 = 0 \)             

b) \(3x + x +12 = 0\)

c) \(2x - 5 = 3 - x  \)         

d) \(17 - 2x = 19 - x\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\;5x - 30 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 5x = 30  \cr  &  \Leftrightarrow x = 30:5 \cr&\Leftrightarrow x = 6 \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình: \(S = \{6\}\)

\(\eqalign{  & b)\;3x + x + 12 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 4x + 12 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 4x =  - 12  \cr  &  \Leftrightarrow x =  - 12:4 \cr&\Leftrightarrow x =  - 3 \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình: \(S = \{-3\}\)

\(\eqalign{  & c)\;2x - 5 = 3 - x  \cr  &  \Leftrightarrow 2x + x = 3 + 5  \cr  &  \Leftrightarrow 3x = 8 \Leftrightarrow x = 8:3 \cr&\Leftrightarrow x = {8 \over 3} \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình: \(S = {\rm{\{ }}{8 \over 3}{\rm{\} }}\)

\(\eqalign{  & d)\;17 - 2x = 19 - x  \cr  &  \Leftrightarrow  - 2x + x = 19 - 17  \cr  &  \Leftrightarrow  - x = 2 \Leftrightarrow x = 2:( - 1)\cr& \Leftrightarrow x =  - 2 \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình: \(S = \{-2\}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close