Bài tập 13 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm tập nghiệm của mỗi phương trình sau:

Quảng cáo

Đề bài

Tìm tập nghiệm của mỗi phương trình sau:

\(\eqalign{  & a)\,\,2x + 15 = 0  \cr  & b)\,\,\sqrt 3 x + 12 = \sqrt 3 x + 12  \cr  & c)\,17x + 16 = 17x + 15 \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,2x + 15 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 2x =  - 15  \cr  &  \Leftrightarrow x =  - 15:2\cr& \Leftrightarrow x =  - {{15} \over 2} \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình là \(S = \left\{ \dfrac{ - 15}{ 2} \right\}\)

\(\eqalign{  & b)\sqrt 3 x + 12 = \sqrt 3 x + 12  \cr  &  \Leftrightarrow \sqrt 3 x - \sqrt 3 x = 12 - 12 \cr&\Leftrightarrow 0x = 0 \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình là \(S =\mathbb R\)

\(\eqalign{  & c)17x + 16 = 17x + 15  \cr  &  \Leftrightarrow 17x - 17x = 15 - 16\cr& \Leftrightarrow 0x = 1 \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình là \(S = Ø\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close