Bài tập 17 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho một mảng tường hình thang có diện tích là 300m2. Nếu chiều cao là 20m và chiều dài một cạnh đáy là 16m, thì chiều dài cạnh đáy còn lại là bao nhiêu ?

Quảng cáo

Đề bài

Cho một mảng tường hình thang có diện tích là 300m2. Nếu chiều cao là 20m và chiều dài một cạnh đáy là 16m, thì chiều dài cạnh đáy còn lại là bao nhiêu ?

Lời giải chi tiết

Gọi chiều dài cạnh đáy còn lại là x (m)

Diện tích mảng tường hình thang là: \(\dfrac{{(x + 16).20}}{2}({m^2})\)

Theo đầu bài ta có phương trình: \(\dfrac{{(x + 16).20}}{2} = 300\)

\( \Leftrightarrow 10(x + 16) = 300\)

\( \Leftrightarrow x + 16 = 30 \)

\(\Leftrightarrow x = 30 - 16\)

\(\Leftrightarrow x = 14\)

Vậy chiều dài cạnh đáy còn lại là 14m

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài