Bài tập 6 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho x > y. Hãy so sánh x – 12 với y – 12

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(x > y\). Hãy so sánh \(x - 12\)  với \(y - 12\)

Lời giải chi tiết

Vì \(x > y \Rightarrow x + ( - 12) > y + ( - 12) \)

\(\Rightarrow x - 12 > y - 12\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close