Bài tập 4 trang 17 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 17 VBT lịch sử 7: Trong xã hội phong kiến, giai cấp nào là giai cấp thống trị và giai cấp nào là giai cấp bị trị?

Quảng cáo

Đề bài

a) Trong xã hội phong kiến, giai cấp nào là giai cấp thống trị và giai cấp nào là giai cấp bị trị?

b) Thế nào là chế độ quân chủ? Lấy ví dụ ở phương Đông và châu Âu để minh họa.

- Ở phương Đông

- Ở châu Âu

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 4: Nhà nước phong kiến.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a)

- Giai cấp thống trị: địa chủ, lãnh chúa phong kiến

- Giai cấp bị trị: bao gồm nông dân lĩnh canh, nông nô và các tầng lớp khác.

b) Chế độ quân chủ là thể chế nhà nước do vua đứng đầu.

- Ở phương Đông: ở Trung Quốc, đứng đầu là vua, hay còn gọi là Hoàng đế, Đại vương, nắm mọi quyền hành.

- Ở châu Âu: khi các quốc gia phong kiến được thống nhất, quyền lực tập trung trong tay nhà vua. Xung quanh là các lãnh địa, chịu phục tùng nhà vua

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close