Bài tập 2 trang 17 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 17 vở bài tập lịch sử 7: Trong xã hội phong kiến, nền kinh tế có một số điểm chung.

Quảng cáo

Đề bài

Trong xã hội phong kiến, nền kinh tế có một số điểm chung. Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu mà em cho là không phù hợp:

☐ Nông nghiệp là ngành sản xuất chính, kết hợp giữa chăn nuôi và nghề thủ công.

☐ Sản xuất nông nghiệp đóng kín trong công xã nông thôn hay lãnh địa.

☐ Ruộng đất do địa chủ, lãnh chúa nắm giữ và giao cho nông dân hay nông nô cày để thu tô thuế.

☐ Kinh tế công thương phát triển mạnh ngay từ đầu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Cơ sở kinh tế - xã hội của xã hội phong kiến.

Lời giải chi tiết

☒ Kinh tế công thương phát triển mạnh ngay từ đầu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close