Bài tập 1 trang 16 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 16 VBT lịch sử 7: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở các nước phương Đông

Quảng cáo

Đề bài

Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở các nước phương Đông và châu Âu có những điểm khác nhau. Em hãy so sánh và hoàn thành bảng dưới đây:

 

Các nước phương Đông

Các nước phương Tây

Thời gian chuyển sang chế độ phong kiến.

Sớm, như ở Trung Quốc vào những thế kỉ trước công nguyên.      

 

Thời kì phát triển

 

 

Quá trình suy vong

 

Thế kỉ XV - XVI: là thời kì bắt đầu suy vong, chủ nghĩa tư bản được hình thành ngay trong lòng chế độ phong kiến.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Sự hình thành và phát triển xã hội phong kiến.

Lời giải chi tiết

 

Các nước phương Đông

Các nước phương Tây

Thời gian chuyển sang chế độ phong kiến.

Sớm, như ở Trung Quốc vào những thế kỉ trước công nguyên.      

Muộn hơn, khoảng thế kỉ V và xác lập, hoàn thiện khoảng thế kỉ X.

Thời kì phát triển

- Ở Trung Quốc: khoảng TK VII - VIII.

- Đông Nam Á: sau TK X.

Thế kỉ XI - thế kỉ XIV

Quá trình suy vong

Kéo dài. Thế kỉ XVI - giữa thế kỉ XIX.

Thế kỉ XV - XVI: là thời kì bắt đầu suy vong, chủ nghĩa tư bản được hình thành ngay trong lòng chế độ phong kiến.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close